Monitoruj swoje procesy dzięki ConSol CM dashboard

Dzięki szerokiemu spektrum opcji konfiguracyjnych oprogramowanie  ConSol CM BPM dostarcza wsparcia w zakresie procesów biznesowych, w szczególności gdy w grę wchodzą kontakty z klientem. Za pomocą nowej funkcjonalności dashboard dostępnej od wersji 6.9.4, ConSol CM umożliwia prezentację danych, kluczowych dla danego procesu biznesowego bezpośrednio na stronie startowej systemu. Dashboard wizualizuje dane, które są ważne dla indywidualnego procesu. Rodzaj prezentowanych informacji zależy od indywidualnego zapotrzebowania i może zawierać liczbę zgłoszeń pogrupowanych po filtrach, zgłoszenia w kontekście chronologicznym czy przegląd pilnych do rozwiązania problemów.

 

Pozostałe funkcjonalności dostępne od wersji 6.9.4:

 

  • Możliwość definiowania rodzaju oraz porządku informacji na temat zgłoszeń i klientów.  Dzięki konfiguracji klienta webowego możesz sam określić, które z informacji (relacje, załączniki, klienci czy protokoły) chcesz widzieć po wyświetleniu zgłoszenia lub kontaktu.
  • Jeżeli niektóre operacje w Twoim systemie wymagają sporo czasu na wykonanie możesz teraz poprosić administratora ConSol CM aby zmienił je w zadania wykonywane asynchronicznie.
  • Jeżeli w Twoim procesie chciałbyś móc szybko zmienić status czy rodzaj klienta, teraz jest to jeszcze prostsze dzięki nowej funkcji dostępnej z poziomu workflow.

Możliwości jakie daje Ci zorientowany na klienta BPM - ConSol CM

Jedna instancja ConSol CM BPM może obsługiwać procesy we wszystkich działach Twojej firmy.

  • Jeden system do obsługi wszystkich procesów, od marketingu do wewnętrznego wsparcia technicznego.
  • Nieograniczone możliwości projektowania procesów: workflowy mogą być połączone lub zazębiać się w pewnych obszarach.
  • Sam możesz decydować jakie dane należy wprowadzić podczas wykonywania procesu lub tworzeniu czy edycji klienta.
  • ConSol CM dzięki zestawowi elastycznych interfejsów bez problemu integruje się z istniejącą infrastrukturą IT.

Jeżeli chciałbyś zapoznać się z systemem ConSol CM BPM lub dowiedzieć się więcej o nowych możliwościach wersji 6.9.4, skontaktuj się z nami za pomocą maila lub telefonicznie pod numerem +48 12-6391-807.