Docker i nowe możliwości dla programistów

6 sierpnia 2014 ConSol Monachium - Docker Meetup: Roland Huß opowiada o swoim pluginie Mavena do Dockera.

Docker jest wszędzie. Dzięki jego nowej technologii wirtualizacji proces tworzenia oprogramowania ma być niezależny od platformy i środowiska.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem prowadzonym przez Johanna Romeforta, który przekazał status Docker Ecosystem.

Następnie developer i dyrektor działu R&D w ConSol Roland Huss pokazał na kilku przykładach jak używać Dockera w procesie rozwoju oprogramowania. Jednym z nich było utworzenie za pomocą tego narzędzia testów integracyjnych, które działały w kompletnie izolowanym środowisku. Kolejny przykład pokazywał użycie pluginu Mavena aby błyskawicznie zintegrować cykl implementacji z całym procesem budowania systemu.

Na koniec Muki Seiler wygłosił wykład na temat narzędzia sbt native packager.

ConSol GmbH był gospodarzem drugiej edycji Docker Meetup.