Oddziały

Główna siedziba ConSol Consulting & Solutions Software Gmbh. znajduje się w Monachium (Niemcy). Poza tym firma posiada sześć oddziałów zlokalizowanych w Dusseldorfie (Niemcy), Norymberdze (Niemcy), Krakowie, San Francisco (USA), Wiedniu (Austria) oraz Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). W Monachium mieści się również spółka córka - agencja interaktywna allez! Gmbh.

Duesseldorf , Niemcy Norymberga Kkarków / Polska San Francisco / USA Monachium, Niemcy Wiedeń/ Austria Dubaj / UAE