Zarząd firmy

Głównymi priorytetami Zarządu są:

  • kompetencje,
  • wiedza techniczna,
  • zrównoważony wzrost,
  • współpraca oparta na koleżeństwie.

To one zapewniają stały wzrost i rozwój firmy.

Styl przywództwa oparty jest na współpracy, różnorodności (zróżnicowaniu) i niezależności, a motto firmy brzmi:
„Jakość poprzez kompetencje”.

Dr. Ulrich Schwanengel
Założyciel i właściciel

Andrea Stellwag
CFO W ConSol GmbH,
Członek Zarządu ConSol Polska

Engelbert Tomes
Prezes Zarządu ConSol Polska