AOK Bayern: Łatwy i szybki dostęp do najnowszych danych

AOK Bayern współpracuje z firmą ConSol od wielu lat w obszarze obsługi pomyłek lekarskich i zarządzania infrastrukturą IT. W największej firmie ubezpieczeniowej Bawarii, interfejs SAP aplikacji „Błędy w sztuce lekarskiej” funkcjonuje w oparciu o rozwiązanie zarządzające przypadkami chorobowymi, zrealizowane za pomocą ConSol CM BPM.

Integracja z systemem SAP stała się konieczna pod koniec października 2009, kiedy stare bazy klientów przestały być utrzymywane i SAP stał się centralnym katalogiem usług. ConSol CM dostarcza nowych danych o ubezpieczonych oraz placówkach służby zdrowia i przez to umożliwia automatyzację części procesów, które do tej pory musiały być realizowane manualnie. W celu połączenia z SAP ConSol CM używa narzędzia Mule – implementacji ESB.

ESB odczytuje dane o historii ubezpieczenia medycznego, zasiłkach i placówkach służby zdrowia, łączy wyniki z kilku interfejsów SAP bazując na adresie, okresie trwania ubezpieczenia i konwertuje dane do standardowego formatu.

Korzyści:

  • Automatyzacja procesów dzięki dostępowi do aktualnych danych
  • Wszystkie dane potrzebne do pracy są widoczne w jednym miejscu
  • Poprawiona elastyczność dostępu do źródeł danych systemów IT
  • Utrzymująca się redukcja kosztów rozwoju oprogramowania