d-kn Group: Lepsza obsługa klienta dla producentów z branży motoryzacyjnej

Grupa d-kn specjalizuje się w obsłudze klienta dla dużych producentów z branży motoryzacyjnej i zapewnia kompleksową obsługę klienta w imieniu tych producentów. Wymaga to elastycznego i niezawodnego oprogramowania, które może być wdrożone w każdych okolicznościach i może być użyte aby zarządzać i przetwarzać zapytania od nowych lub obecnych klientów oraz dilerów. Dla grupy d-kn ConSol obsługuje oraz wspiera rozwiązanie ConSol CM BPM w modelu Software as a Service (SaaS). To pozwala na zapewnienie wysokiej dostępności oraz elastyczności systemu, ponieważ nie wymaga jego instalacji u klientów d-kn.

Dodatkowe korzyści:

  • Przewidywalne koszty miesięczne bez konieczności inwestycji z góry
  • Przejrzystość wszystkich procesów obsługi klienta
  • Graficzny edytor procesów: centralne modelowanie oraz bezpośrednie wdrożenie procesów biznesowych
  • Utrzymanie systemu realizowane przez ConSol pozwala na minimalizację kosztów wewnętrznego działu IT
  • Aplikacja webowa: łatwy dostęp do procesów dla wszystkich klientów

„Byliśmy pod dużym wrażeniem elastyczności systemu. Rozwiązanie webowe pozwala nam na połączenie naszych procesów obsługi klienta oraz zapewnia pełną dokumentację. Każda osoba, która pracuje w departamencie obsługi ma szczegółowy wgląd na status wszystkich aktywnych zgłoszeń. W szczególności lubimy pracować z aplikacją Process Designer, która pozwala nam na dowolne konfigurowanie naszych procesów. Dzięki konsoli administracyjnej i konfiguracyjnej byliśmy w stanie stworzyć niezależne modele danych i uprawnień oraz przypisać odpowiednie prawa użytkownikom. Na dzień dzisiejszy nie korzystamy z pełnego potencjału systemu ale to na pewno zmieni się w przyszłości”.

Christian Felber, CRM Manager w grupie d-kn