Kyocera Document Solutions Inc.: Zarządzanie sprzedażą

KYOCERA Document Solutions Inc., szeroko znany dostawca rozwiązań do wydruku, używa ConSol CM BPM od 2005 roku. Po dwóch miesiącach implementacji pilotażowe rozwiązanie zostało wdrożone i od tego czasu obszar jego zastosowań jest rozszerzany, a wraz z nim rośnie liczba użytkowników oraz procesów.

Rozwiązanie webowe oparte o ConSol CM grupuje wszystkie źródła danych w centralnej platformie obsługi danych klienta, która zarządza całym cyklem sprzedaży w firmie KYOCERA Document Solutions Inc. Marketing, Sprzedaż i Dział Usług czerpią informacje z systemu, a system koordynuje zasoby związane z zamówieniami, materiały informacyjne, zarządzanie klientami, zgłoszenia serwisowe i wiele więcej.

Rezultat: Trzy wspomniane wyżej działy zredukowały obciążenie pracą i skorzystały ze wspólnych danych w celu polepszenia jakości usług.

Korzyści:

  • Krótka implementacja wdrożenia pilotażowego
  • Wiele źródeł danych w jednej platformie - efekt synergii
  • Większa przejrzystość danych
  • ConSol CM jako „wirtualny użytkownik SAP” – automatyczne kopiowanie informacji o dilerach oraz zapytaniach do SAP

„Dzięki swojej skalowalności i elastyczności, ConSol CM pozwala planować z rozmachem i wdrażać małymi kroczkami”.

Stefan Mauer, Business Development Manager, KYOCERA Document Solutions Inc.