Monachijskie Zakłady Oczyszczania Ścieków

Przykład wdrożenia

Münchner Stadtentwässerung MSE (Monachijskie Zakłady Oczyszczania Ścieków) używa rozwiązania ConSol CM BPM do obsługi wewnętrznego wsparcia oraz zarządzania zadaniami IT. Dzięki ConSol CM wewnętrzne workflowy zostały uproszczone oraz są bardziej przejrzyste. Nowe oprogramowanie usprawniło znacznie pracę 20 pracowników z działu IT, którzy obsługują ponad 700 klientów.

Zoptymalizowane procesy wsparcia IT stały się przykładem dla innych
działów: MSE przeanalizował procesy biznesowe w poszukiwaniu obszarów do optymalizacji. W wyniku tego ConSol CM jest obecnie używany w administracji oraz zarządzaniu budynkami firmy.

Korzyści:

  • Szybsza obsługa zadań
  • Zadania nie są powiązane z ludźmi – łatwiejsze zapewnianie zastępstwa
  • Otwarte interfejsy pozwalające na łatwą integrację z istniejącymi systemami IT
  • Skalowalność