WashTec: Zarządzanie usługami klienta z ConSol CM

Dla WashTec AG, wiodącego producenta innowacyjnych rozwiązań do mycia samochodów, szybkie i profesjonalne zarządzanie reklamacjami jest niezbędne jeżeli chodzi o jakość usług. W związku z tym producent z Augsburga polega na webowej aplikacji ConSol CM BPM w wewnętrznym procesie obsługi reklamacji. Ich celem jest efektywna komunikacja dla sugestii oraz zapytań technicznych. System do obsługi międzynarodowego działu serwisowego musiał wspierać ustandaryzowany proces opracowany przez WashTec AG.

Modularna struktura ConSol CM jest jedną z jego głównych zalet. W myśl zasady „planuj z rozmachem, wdrażaj stopniowo”, moduły ConSol CM mogą być stopniowo integrowane z rozwiązaniem, co pozwala na projektowe podejście do ich wdrożenia. Każda zapisana w formie zgłoszenia reklamacja, dokumentuje odtwarzalną wiedzę. Aby w pełni wykorzystać te cenne informacje WashTec zdecydował się na wdrożenie bazy wiedzy. Funkcjonalność ta wymagała niewielu konfiguracji przed wdrożeniem i pozwala działowi obsługi klienta obsługiwać zgłoszenia i problemy z pomocą zautomatyzowanego wyszukiwania informacji.

Korzyści:

  • Szybsze i bardziej profesjonalnie zarządzanie reklamacjami
  • Możliwość rozszerzania systemu w miarę potrzeb
  • Baza wiedzy pomagająca w rejestrowaniu i używaniu zgromadzonych faktów w procesie pracy nad zgłoszeniami
  • Kompletne informacje dzięki trzypoziomowemu modelowi klienta

„Jesteśmy zadowoleni z wdrożenia wydajnego narzędzia do komunikacji wewnętrznej. Decyzja o wyborze ConSol CM była łatwa, ponieważ mogliśmy użyć już istniejących fundamentów. Komponenty ConSol, które już mieliśmy, spełniały znakomicie swoje zadanie w środowisku helpdesk, w szczególności możliwości eskalacji. Te czynniki zaważyły najbardziej na naszej decyzji”.

Martin Rohde, Technical Service Manager at WashTec