Ochrona prywatności

Usługi i oprogramowanie firmy ConSol adresowane są wyłącznie do klientów biznesowych. ConSol szanuje i chroni prywatność swoich klientów oraz osób odwiedzających stronę internetową, przestrzegając przy tym przepisów o ochronie danych osobowych. Nasza polityka ochrony danych osobowych ściśle precyzuje, w jaki sposób dane te są gromadzone i wykorzystywane. Dotyczy to również naszej strony internetowej.

Gromadzenie i wykorzystanie informacji
Firma ConSol pozyskuje dane za pośrednictwem strony internetowej, w celu dopasowania wyświetlanych zawartości do potrzeb i zainteresowań odwiedzających stronę. ConSol jest wyłącznym właścicielem informacji zebranych na tej stronie. Informacje te nie są sprzedawane ani udostępniane w jakikolwiek sposób stronom trzecim niepowiązanym z firmą.

Gromadzone są różne rodzaje danych, w zależności od tego, czy użytkownik zarejestruje się na naszej stronie, czy nie.

Automatyczne przechwytywanie anonimowych danych w przypadku braku rejestracji:

Firma ConSol przechowuje pliki logów zawierające adresy IP w celu analizowania trendów, diagnozowania problemów z serwerami oraz monitorowania ruchu i użytkownika w celu lepszej obsługi klientów i odwiedzających witrynę.

Firma ConSol wykorzystuje również pliki cookie, aby zapewnić pełną funkcjonalność serwisu. Te pliki przechowywane są na Twoim komputerze i przesyłane na serwer firmy ConSol. Podczas transmisji Twój adres IP jest anonimizowany, dlatego pozostajesz anonimowy.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia Matomo o otwartym kodzie źródłowym, aby monitorować działanie i dostępność naszej strony internetowej oraz analizować zachowania naszych użytkowników podczas surfowania. Narzędzie to nie przesyła żadnych danych do serwerów, które są poza kontrolą firmy ConSol. Matomo wykorzystuje również pliki cookie, jak opisano powyżej.

Firma ConSol traktuje analizę otrzymanych danych jako część usług świadczonych w ramach serwisu internetowego. Dlatego firma ConSol chce dalej ulepszać stronę internetową i jeszcze bardziej dostosowywać ją do potrzeb użytkowników.

Odwiedzający mogą w dowolnym momencie zmienić, czy chcą akceptować pliki cookie, poza technicznie niezbędnymi plikami (opt in):

Użytkownik może również skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie były odrzucane. Może to jednak wpłynąć na niedostępność pewnych funkcjonalności oferowanych na stronie internetowej ConSol.

Ta strona korzysta z Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na Twoim komputerze, pozwalającymi identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania ze strony WWW będą zasadniczo przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jednak na tej stronie zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, Google z wyprzedzeniem skróci Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA, gdzie zostanie skrócony. W imieniu operatora tej strony internetowej, Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu przez operatora strony internetowej. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę jako część Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z Google. Możesz odmówić stosowania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak pamiętaj, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) i Google od przetwarzania tych danych przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl].
Na naszej stronie WWW Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP.

Poniższe informacje dotyczą zarejestrowanych użytkowników:

Strona internetowa ConSol oferuje odwiedzającym różne opcje rejestracji dla celów promocyjnych i informacyjnych poprzez wiadomości e-mail, seminaria internetowe, a także wsparcie przy ocenie naszego oprogramowania i usług. Te formularze rejestracyjne umożliwiają odwiedzającym zapisanie się na listy mailingowe ConSol i wymagają podania danych kontaktowych (takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail). Używamy tych danych kontaktowych do wysyłania informacji o naszej firmie, naszych produktach lub naszych usługach. Podczas procesu rejestracji użytkownicy mogą dokonać wyboru, czy wyrażają zgodę na warunki użytkowania, czy nie. Użytkownicy, którzy zarejestrowali się, a następnie chcą wycofać rejestrację, mogą anulować przyszłe wiadomości e-mail w dowolnym momencie (patrz sekcja „Rezygnacja z subskrypcji” poniżej).

ConSol wykorzystuje tagi pikselowe (pixel tags) i inne metody do zbierania informacji o wiadomościach e-mail wysyłanych przez firmę do zarejestrowanych użytkowników strony internetowej, a także o odbiorcach wiadomości e-mail wysyłanych przez zarejestrowanych użytkowników do innych osób. Tagi pikselowe to małe pliki graficzne zawarte w wiadomościach e-mail zakodowanych w formacie HTML. Gdy taka wiadomość e-mail zostanie otwarta w programie obsługującym kod HTML, komputer odbiorcy uzyskuje dostęp do serwerów ConSol w celu zlokalizowania pliku znacznika pikselowego. Dzięki temu ConSol może rejestrować i przechowywać informacje, takie jak adresy e-mail, datę i godzinę otwarcia wiadomości e-mail, możliwości obsługi kodu HTML programu e-mail odbiorcy oraz inne informacje dotyczące protokołu. ConSol wykorzystuje te informacje do optymalizacji dostarczania przyszłych wiadomości e-mail.

Nasz usługodawca CleverReach GmbH & Co. KG używa wyłącznie treści lub list adresów e-mail dostarczonych przez ConSol do tworzenia lub dostarczania komunikacji wymaganej przez ConSol.

Anulowanie subskrypcji i aktualizacja informacji
Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać newslettera ConSol, korespondencji i informacji promocyjnych, może zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym newsletterze. Jeśli dane osobowe ulegną zmianie lub odbiorca wiadomości e-mail nie chce już otrzymywać określonych wiadomości, wszystkie informacje lub określone dane można poprawić, zaktualizować lub usunąć, wprowadzając odpowiednie zmiany na naszej stronie internetowej.

Bezpieczeństwo i ochrona danych
ConSol i jego dostawcy usług podejmują wszelkie środki ostrożności w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji klientów i osób odwiedzających stronę za pomocą specyficznych dla branży środków bezpieczeństwa, takich jak firewalls, w połączeniu ze starannie opracowanymi procedurami bezpieczeństwa. Środki te służą ochronie informacji odwiedzających i klientów przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieautoryzowanymi zmianami.

Pracownicy ConSol zostali przeszkoleni i zobowiązani do ochrony informacji o klientach i odwiedzających stronę internetową. Stosując zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne, ograniczamy dostęp do takich danych osobowych pracownikom, którzy wymagają takich informacji do celów biznesowych. Ponadto przeprowadzamy regularne inspekcje w celu sprawdzenia stosowności naszych środków bezpieczeństwa.

Przekazywanie danych do państw trzecich odbywa się wyłącznie w związku z wykonaniem umowy, niezbędną komunikacją i innymi wyjątkami określonymi w niemieckiej Federalnej Ustawie o Ochronie Danych (BDSG).
Te kraje trzecie to: USA.

Inspektor ochrony danych
ConSol zatrudnia inspektora ochrony danych, który jest odpowiedzialny za wewnętrzny nadzór nad polityką ochrony danych ConSol. ConSol regularnie szkoli swoich pracowników, aby zapewnić zgodność z tą polityką.
Obecny inspektor ochrony danych: Michael Elbel

Linki do innych stron internetowych
Strona internetowa ConSol lub komunikaty tworzone przez ConSol mogą zawierać linki do innych stron internetowych. ConSol nie przyjmuje odpowiedzialności za praktyki związane z ochroną danych ani za zawartość innych stron internetowych. Odwiedzający, którzy nie zgadzają się z gromadzeniem informacji pozyskiwanymi przez te firmy, powinni skontaktować się bezpośrednio z danymi firmami.

Kontakt
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące tej polityki, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych na poniższy adres lub wyślij e-mail na adres datenschutz@consol.de.

Oświadczenie
Pomimo starannego monitorowania treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść zewnętrznych linków. Tylko operatorzy powiązanych stron są odpowiedzialni za ich zawartość.

Prawa autorskie
ConSol GmbH 2024